राष्ट्रिय परिचयपत्र भएकाले मात्रै चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत परीक्षा दिन पाउने