प्रशिक्षक ग्वार्डिओलाले भने - हालान्डमा गोलको भोक मेस्सीको जस्तै छ