स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन स्वास्थ्य मन्त्री खापुङ लाई थापाको सुझाब