नेपालमा छायांकन गरिएको ‘उचाइ’को फर्स्ट लुक सार्वजनिक