खपत र निर्यात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रपति भण्डारीले दिइन् जोड